جستجو:
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر : 225 زمان انتشار : 02 خرداد 1390 15:35:00
قاچاق و فروش فيلم هاي سينما

قاچاق و فروش فيلم هاي سينماي ملي ايران

همچنان با وجود پيگيري مسئولين فرهنگي كشور قاچاق و فروش فيلم هاي سينماي كشور در سطح شهر ادامه دارد.
قاچاق و فروش فيلم هاي سينماي ملي ايران

"محمدرضا ورزي" كارگردان، در خصوص اين اتفاق ضد فرهنگي به سايت سينما خبر باشگاه خبرنگاران گفت:  چند سال پيش يكسري اقدامات جدي در خصوص جلوگيري از قاچاق سي دي فيلم هاي سينمايي انجام شد اما متأسفانه وقتي امروز باز هم اين اتفاق رخ مي دهد نشانه اين است كه مسئولين مادر ميانه راه كار را رها كرده اند كه اين اتفاق  دوباره به وقوع پيوسته است.

وي افزود: مديران و مسئولين فرهنگي ما بسيار سريع مي توانند ريشه يابي كرده و اين كار را به سرانجام برسانند و تا به حال هم در اين مورد بسيار موفق بوده اند و هر زمان كه خواسته اند ريشه يابي نمايند منبع اتفاق مورد نظر را پيدا كرده اند.

وي خاطر نشان كرد: براي عاملين اين كار بايد مجازات هاي سنگين د رنظر بگيرند چون اين كار يك دزدي فرهنگي است و بايد اين قضيه و عوامل كار برخورد جدي شود چون اين ا فراد با سرمايه و زندگي يك عده انسان بازي مي كنند.

وي ادامه داد: رويه ي گذشته بايد انجام داشته باشد و رها نشود، به طور حتم با ادامه اين كار اتفاق درستي پيش خواهد آمد و اين اقدامات ضد فرهنگي ريشه كن خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد:  مادر كشورمان قانون كپي رايت نداريم، اگر ما اين قانون مهم و اساسي را در كشورمان داشته باشيم قضيه برايمان بسيار جدي مي شود هم در خصوص فيلم هاي خارجي و هم فيلم هاي داخلي كه در جه اهميت بيشتري هم دارند.

وي تصريح كرد: نظر من براين است كه بخشي از مسئولين كه اقدامات لازم را تا امروز انجام داده اند باز هم پيگير اين مسئله باشند چون اينكار و اين پيگيري كار كارگردان، تهيه  كننده و عوامل ديگر نيست و مسئولين فرهنگي كشور هستند كه مي توانند با اقدمات شايسته خود از وقوع اين اتفاق ضد فرهنگي پيشگيري كنند و با عوامل اين اتفاق برخورد جدي نمايند.

اکبر نبوی: منتقد سینما در ادامه این مصاحبه خاطر نشان  کرد:‌هر اتفاقی که به سرمایه های مادی و معنوی سینمای کشور آسیب بزند در مجموع یک ورطه هولناکی است که سینمای کشور را به نابودی می کشد و هرکسی که دارای یک موقعیت و مرتبه ای هست که می تواند در این خصوص کاری انجام دهد باید جلوی این اتفاق را بگیرد.
وی گفت: زمان آقای جعفری جلوه یک ستادی تشکیل شد برای مبارزه با عوامل قاچاق سی دی های سینمایی، آن زمان هزینه های هم صرف این کار شد معاونت سینمایی پولی را هزینه کرد نیروی انتظامی کمک کرد و حتی خود تهیه کنندگان هم در این خصوص اقداماتی انجام دادند به طوری که جلوی این اتفاق گرفته شود.
وی افزود: نمی دانم الان دوباره چه اتفاقی افتاد که انگار یک نوزایی پدیده شوم را شاهد هستیم که فیمل های سینمایی زمانی که در اکران عمومی هستند سی دی های قاچاقشان بیرون می آید و نمی توان گفت که آیا معاونت سینمایی وظایف خود را خوب انجام نمی دهند؟!!
آیا نیروی انتظامی کاهلی می کند ؟!! آیا سینماگران به وظیفه شان خوب عمل نمی کنند اما یک مسئله مهم مطرح است و آن هم این که باعث وقوع این اتفاق ها یک شخص یا چند شخص سود جو نیستند بلکه تصور می شود یک شبکه در این خصوص در حال  فعالیت هستند.
وی ادامه داد: شناسایی این شبکه ها کار بسیار سختی نیست حالا با این وضعیت چه کسی به وظیفه خود عمل نمی کند تا ما وقوع این اتفاق ها را شاهد نباشیم یک سوال است؟!!!!
وی خاطر نشانکرد: این مسئله به سینمای داخلی کشور لطمه می زند و تمام مسولین فرهنگی کشور باید با همت و تلاش پیگیرانه این افراد را شناسایی کرده ومانع از اشاعه این اقدام ضد فرهنگی بشوند./
ام

 

 

همچنان با وجود پيگيري مسئولين فرهنگي كشور قاچاق و فروش فيلم هاي سينماي كشور در سطح شهر ادامه دارد.

"محمدرضا ورزي" كارگردان، در خصوص اين اتفاق ضد فرهنگي به سايت سينما خبر باشگاه خبرنگاران گفت:  چند سال پيش يكسري اقدامات جدي در خصوص جلوگيري از قاچاق سي دي فيلم هاي سينمايي انجام شد اما متأسفانه وقتي امروز باز هم اين اتفاق رخ مي دهد نشانه اين است كه مسئولين مادر ميانه راه كار را رها كرده اند كه اين اتفاق  دوباره به وقوع پيوسته است.

وي افزود: مديران و مسئولين فرهنگي ما بسيار سريع مي توانند ريشه يابي كرده و اين كار را به سرانجام برسانند و تا به حال هم در اين مورد بسيار موفق بوده اند و هر زمان كه خواسته اند ريشه يابي نمايند منبع اتفاق مورد نظر را پيدا كرده اند.

وي خاطر نشان كرد: براي عاملين اين كار بايد مجازات هاي سنگين د رنظر بگيرند چون اين كار يك دزدي فرهنگي است و بايد اين قضيه و عوامل كار برخورد جدي شود چون اين ا فراد با سرمايه و زندگي يك عده انسان بازي مي كنند.

وي ادامه داد: رويه ي گذشته بايد انجام داشته باشد و رها نشود، به طور حتم با ادامه اين كار اتفاق درستي پيش خواهد آمد و اين اقدامات ضد فرهنگي ريشه كن خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد:  مادر كشورمان قانون كپي رايت نداريم، اگر ما اين قانون مهم و اساسي را در كشورمان داشته باشيم قضيه برايمان بسيار جدي مي شود هم در خصوص فيلم هاي خارجي و هم فيلم هاي داخلي كه در جه اهميت بيشتري هم دارند.

 

 

 

اکبر نبوی: منتقد سینما در ادامه این مصاحبه خاطر نشان  کرد:‌هر اتفاقی که به سرمایه های مادی و معنوی سینمای کشور آسیب بزند در مجموع یک ورطه هولناکی است که سینمای کشور را به نابودی می کشد و هرکسی که دارای یک موقعیت و مرتبه ای هست که می تواند در این خصوص کاری انجام دهد باید جلوی این اتفاق را بگیرد.
وی گفت: زمان آقای جعفری جلوه یک ستادی تشکیل شد برای مبارزه با عوامل قاچاق سی دی های سینمایی، آن زمان هزینه های هم صرف این کار شد معاونت سینمایی پولی را هزینه کرد نیروی انتظامی کمک کرد و حتی خود تهیه کنندگان هم در این خصوص اقداماتی انجام دادند به طوری که جلوی این اتفاق گرفته شود.
وی افزود: نمی دانم الان دوباره چه اتفاقی افتاد که انگار یک نوزایی پدیده شوم را شاهد هستیم که فیمل های سینمایی زمانی که در اکران عمومی هستند سی دی های قاچاقشان بیرون می آید و نمی توان گفت که آیا معاونت سینمایی وظایف خود را خوب انجام نمی دهند؟!!
آیا نیروی انتظامی کاهلی می کند ؟!! آیا سینماگران به وظیفه شان خوب عمل نمی کنند اما یک مسئله مهم مطرح است و آن هم این که باعث وقوع این اتفاق ها یک شخص یا چند شخص سود جو نیستند بلکه تصور می شود یک شبکه در این خصوص در حال  فعالیت هستند.
وی ادامه داد: شناسایی این شبکه ها کار بسیار سختی نیست حالا با این وضعیت چه کسی به وظیفه خود عمل نمی کند تا ما وقوع این اتفاق ها را شاهد نباشیم یک سوال است؟!!!!
وی خاطر نشانکرد: این مسئله به سینمای داخلی کشور لطمه می زند و تمام مسولین فرهنگی کشور باید با همت و تلاش پیگیرانه این افراد را شناسایی کرده ومانع از اشاعه این اقدام ضد فرهنگی بشوند.

وي تصريح كرد: نظر من براين است كه بخشي از مسئولين كه اقدامات لازم را تا امروز انجام داده اند باز هم پيگير اين مسئله باشند چون اينكار و اين پيگيري كار كارگردان، تهيه  كننده و عوامل ديگر نيست و مسئولين فرهنگي كشور هستند كه مي توانند با اقدمات شايسته خود از وقوع اين اتفاق ضد فرهنگي پيشگيري كنند و با عوامل اين اتفاق برخورد جدي نمايند.

OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
پر بیننده ترین اخبار
آخرین اخبار

Valid XHTML 1.0 Transitional

كليه حقوق برای سینما خبر محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: گروه مهندسی انگاره نت. Copyright © 2011